• Τηλ: (+30) 2274061351
  • Φαξ: (+30) 2274061350
  • Τηλ: (+30) 2271022034, Χίο
  • Τηλ: (+30) 2271029292, Boλισσός-Χίος