Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιβίβασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες καθώς και τα οχήματα θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμένα τουλάχιστον 1 ώρα προ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης του πλοίου. Προτεραιότητα κατά την επιβίβαση έχουν οι επιβάτες και η σειρά προτεραιότητας για τα οχήματα ορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένος της εκάστοτε λιμενικής αρχής στην περιοχή φόρτωσης.

Όλοι οι επιβάτες οφείλουν κατά την είσοδο τους στο πλοίο να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο σε επιβάτη που δεν φέρει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Προτεραιότητα δίδεται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σε Εγκύους, Βρέφη και παιδιά.

Οι επιβάτες, οι αποσκευές, τα φορτία και τα οχήματα μεταφέρονται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Μεταφορέα. Με την αγορά του εισιτηρίου οι επιβάτες αποδέχονται αυτομάτως τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και εξουσιοδοτούν αυτοδικαίως την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. του 2018.

 • ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους του πλοίου. Εξαιρούνται άτομα για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων) και παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδίου οι επιβάτες υποχρεούνται να ενημερώσουν το πλήρωμα του πλοίου.

Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών για τοποθέτηση αποσκευών και ύπνο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων σύμφωνα με το Ν. 3730.

 • ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια έκδοσης εισιτηρίου θα πρέπει να δηλώνεται το είδος της αναπηρίας (απώλεια όρασης, δυσκολία κίνησης κλπ.).

Υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι και παραχωρητήρια για την εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες.

Ίδιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για αυτούς τους επιβάτες.

Άτομο ορισμένο επί του πλοίου, υπάρχει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εν λόγω επιβατών.

 • ΟΧΗΜΑΤΑ

Ο οδηγός του οχήματος οφείλει να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του ακολουθώντας τις οδηγίες του πλοίου.  Οι επιβάτες των οχημάτων οφείλουν να αποβιβάζονται από αυτό πριν την είσοδο του οχήματος στο πλοίο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου απαγορεύεται η παραμονή επιβατών στα οχήματα και στο χώρο του γκαράζ.

Η είσοδος, έξοδος και παραμονή των οχημάτων εντός του πλοίου γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών.

Για ασυνόδευτα οχήματα δεν ισχύει καμία έκπτωση.

 • ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι επιβάτες και τα οχήματα δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επικίνδυνα και επιβλαβή αγαθά (π.χ. εκρηκτικές ύλες, όπλα, ναρκωτικά κλπ.) Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους μόνο μικρές χειραποσκευές οι οποίες να μην τοποθετούνται σε καθίσματα και διαδρόμους.

Αποσκευές πλέον των ως άνω αναφερόμενων καθώς και εκείνων εντός των οχημάτων θα πρέπει να παραδίδονται στο χώρο παράδοσης αποσκευών με επιπλέον κόστος και έκδοσης σχετικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση απώλειας αποσκευών μπορείτε να επικοινωνήσετε σε διάστημα 24 ωρών από την επιβίβαση σας στο πλοίο με την Εταιρεία στο e-mail …………………………..ή απευθείας με το λογιστήριο του πλοίου. Η Εταιρεία και το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη απώλειας ή αποζημίωσης.

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 • Τα κατοικίδια πρέπει να είναι εμβολιασμένα και να συνοδεύονται από το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας/διαβατήριο, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται στο πλήρωμα, πριν την είσοδο τους στο πλοίο.
 • Τα μικρόσωμα κατοικίδια (<10 kg) που μεταφέρονται εντός κλουβιού μπορούν να παραμένουν με τους ιδιοκτήτες τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κλουβιά) στο κατάστρωμα του πλοίου (pet kennels). Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή τους εντός ή πλησίον χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κλπ.).
 • Τα κατοικίδια που δεν βρίσκονται εντός καλαθιού μεταφοράς πρέπει υποχρεωτικά να είναι δεμένα με λουρί/αλυσίδα και να φέρουν φίμωτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Μπορούν να παραμένουν μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κλουβιά – pet kennels) στο κατάστρωμα του πλοίου. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, ούτε εντός ή πλησίον χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κλπ.), παρά μόνο η διέλευση τους από σκάλες ή διαδρόμους κατά τη μεταφορά τους από και προς τους ανωτέρω ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί τους θα πρέπει να παραμένουν μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

 • Οι σκύλοι βοήθειας (π.χ. οδηγοί τυφλών), εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να ταξιδεύουν, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Οι σκύλοι βοηθείας μπορούν να συνοδεύουν τον κύριο τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά.
 • Οι κάτοχοί των κατοικίδιων οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή τους και την υγιεινή τους, είναι δε υπεύθυνοι για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προκληθούν από αυτά και προς τρίτους.

Σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση για την έκδοση και επιβίβαση σας επί του πλοίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Κάτοχοι καρτών Μόνιμοι κάτοικοι Ψαρών100% έκπτωση. Εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο με την επίδειξη της κάρτας τους.
Παιδιά μέχρι 4 ετών100% έκπτωση. Εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο (infant)
Παιδιά από 5 έως10 ετών50% έκπτωση
Πολύτεκνοι50% έκπτωση με επίδειξη της κάρτας τους
ΑΜΕΑ50% έκπτωση (με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%)
Ε.Ι.Χ. ΑΜΕΑ50% έκπτωση
Συνταξιούχοι NΑT50% έκπτωση με επίδειξη της κάρτας τους
Φοιτητές50% έκπτωση με επίδειξη της κάρτας τους (φοιτητικό ΠΑΣΟ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟΑΚΥΡΩΣΗ
100%Ακύρωση 12:00 ώρες πριν, έως και προ του απόπλου.
100%Ακύρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου.
50%Ακύρωση 12:00 ώρες πριν, έως και προ του απόπλου.
0%Ακύρωση μετά τον απόπλου.
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων, η εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε προ απόπλου του πλοίου είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπεύθυνη δήλωση του επιβάτη για την απώλεια.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση στο πλοίο, θα πρέπει να εκδοθούν νέα εισιτήρια και να καταβληθεί το αντίτιμο.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, θα πρέπει να αγοραστεί νέο. Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία και τη διαδρομή του ταξιδίου, τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, καθώς επίσης να συνοδεύεται με φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου. Στο τέλος του μηνά μετά από έλεγχο της εταιρίας, διαπιστωθεί ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μηνός από το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτηρίου ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων. 
 • Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και συμπληρωματικώς από το Ν. 3709/2008.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.
 • Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.
 • Για όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, αναπροσαρμογές, οι επιβάτες οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα, στα Πρακτορεία ή στους ταξιδιωτικούς πράκτορες της εταιρείας.
Scroll to Top